SKUTECZNE ODDŁUŻANIE 

Ochrona prawna osób, także małżeństw, firm i rolników
Oferujemy usługi z zakresu Prawnej Ochrony Dłużnika na każdym etapie, czyli: 
- od momentu powstania zadłużenia,
- poprzez windykację wewnętrzną,
- po wypowiedzenie umowy,
- na ochronie prawnej w czasie postępowania komorniczego kończywszy.
Copyright ©2023 - Perfas.pl - Pomoc zadłużonym - All Rights Reserved.
Projekt realizowany pod patronatem Kancelarii ENTA